O naší školce

O naší školce

Mateřská škola, Vrchlabí, Letná  vznikla  v roce 2007 sloučením dvou vrchlabských mateřských škol. Mateřské školy Letné  a mateřské školy A. Dvořáka.

V MŠ Letná jsou v současné době čtyři běžné třídy, kde jsou děti rozděleny dle věkového kritéria od 2 do 7 let, v MŠ A. Dvořáka je jedna třída věkově smíšená.

Na obou pracovištích se nachází speciální třída, určená pro děti s autismem, mentálním znevýhodněním, vadami řeči nebo kombinovaným postižením. V obou speciálních třídách jsou přítomni asistenti pedagoga. V běžné třídě s nejmenšími dětmi dále využíváme pomoci školního asistenta.

Naše poslání

Naším cílem je, aby se u nás děti cítily spokojeně, šťastně a bezpečně. Důraz klademe na empatický a individuální přístup ke každému dítěti a jeho nejbližší rodině.

Naší prioritou je co nejlépe a zároveň plnohodnotně naplnit dětem předškolní období a připravit je na bezproblémový nástup na ZŠ. Pracujeme dle školního vzdělávacího programu: „ Hrou poznáváme svět“

Potřebujete pomoct?
+420 499 421 986