Školní jídelna

Dětem je poskytnuta vyvážená strava, doplněná dostatkem ovoce a zeleniny. Je dodržován pitný režim. Děti mají možnost se po celou dobu v MŠ napít (čaj, voda).
Mezi všemi přijímanými pokrmy jsou dodržovány předepsané intervaly.
Děti nenutíme k dojídání, motivujeme je k ochutnání stravy.
Aktuální jídelníček je vyvěšen na nástěnkách v chodbě nebo níže.

 

Jídelní lístek

ŠJ Letná 1249 a A. Dvořáka 96

ke stažní ZDE

DOBROU CHUŤ

https://www.msletna.cz/wp-content/uploads/2020/04/fruit-420292