Se Sokolem do života

Projekt nás provází průběžně celým školním rokem. Je určen pro všechny třídy.

Projekt je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí. Jedná se o celoroční projekt, který je zaměřen na rozvoj pohybové gramotnosti, vnímání pohybu jako přirozenosti a součástí života. Všemi aktivitami děti provází postavičky zvířátek.

Úkoly v projektu jsou rozděleny do 5ti oblastí: přirozená cvičení, obratnost, dovednosti s míčem, rozvíjení poznání a netradiční činnosti. Děti si osvojí jak pracovat se svým tělem, jak koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svojí tělesnou zdatnost.