MŠ Letná Důležité informace

Prázdninový provoz v červenci a srpnu, zápisy do jiných MŠ

25. 5. 2020

ŽÁDOST O PŘIJETÍ dítěte do jiné MŠ v měsících červenec a srpen

         Vážení rodiče,

pokud potřebujete o prázdninách, v měsíci červenci a srpnu, umístit Vaše dítě v době uzavření naší školy v jiné MŠ, je potřeba vyplnit Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tu si můžete stáhnout z našich webových stránek nebo si o ni požádat u paní učitelky na třídách. Jedná se o univerzální žádost platnou pro všechny MŠ.

Krom této žádosti potřebujete kopii evidenčního listu. Tu Vám též vydá paní učitelka na třídě.

ŽÁDOST A KOPII EVIDENČNÍHO LISTU doručte řediteli dané MŠ. Prázdninový zápis se též koná bez osobní schůzky. Stačí vhodit do schránky. O přijetí či nepřijetí rozhoduje ředitel dané školy. Rozhodujícím kritériem je volná kapacita školy v době prázdnin a věk dětí.

  • Přijetí žádostí o přijetí i převedení je možné v termínu od 02.06.- 03.06. 2020. Dodatečná žádost nebude v žádném případě přijímána.
  • Postup žádosti o přijetí dítěte na prázdninový provoz v měsíci červenci a srpnu:
  • Stažení a vyplnění žádosti o přijetí. Požádání si o kopii evidenčního listu.
  • Podání žádosti do dané MŠ. Běží správní řízení.
  • Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí si rodič vyzvedne v náhradní MŠ dle pokynů příslušné MŠ.
  • Ten, kdo se hlásí z MŠ Letná do MŠ A. Dvořáka 96 a opačně si musí podat žádost o převedení.

I zde bude rozhodujícím kritériem věk dětí.

  • Postup žádosti o převedení dítěte na prázdninový provoz (z Letné do A. Dvořáka a opačně) v měsíci červenci a srpnu:
  • Stažení a vyplnění žádosti o převedení.
  • Podání žádosti do dané MŠ. Bez správního řízení.
  • Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí obdržíte od pí. učitelky.

Žádáme rodiče, kteří dosud nenahlásili závazně docházku svého dítěte do naší MŠ v době prázdnin, aby tak učinili.

Odhlášením dítěte bude vytvořena kapacita pro náhradní umístění dětí z jiných školek. Děkuji

Žádost k vytištění naleznete též v sekci Dokumenty pro rodiče.

Ve Vrchlabí 20.5.2020