MŠ Letná Důležité informace

Zápis do ZŠ

22. 3. 2022

Vážení rodiče,

MÚ Vrchlabí již zveřejnilo termíny zápisů do základních škol. K zápisu je povinen se dostavit zákonný zástupce dítěte, které do konce srpna dovrší 6ti let věku.

V případě, že žádáte o odklad povinné šk. docházky, je potřeba do spádové ZŠ, v daný termín, přinést žádost o odklad a doporučení dětského lékaře a Školského poradenského zařízení. Rozhodnutí o odkladu je poté nutné oznámit v MŠ. Děkuji

Lada Junková