MŠ Letná Důležité informace

Termín uzavření MŠ o letních prázdninách, termín podání žádostí do náhradní MŠ

11. 1. 2023

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí,

 oznamuji Vám, že Rada města Vrchlabí schválila Plán dovolených v mateřských školách. Plán dovolených vkládám do přílohy. Je též vyvěšen na nástěnkách v MŠ a byl Vám zaslán emailem.  MŠ Letná a MŠ A. Dvořáka budou uzavřeny v termínu od 3.7.- 21.7. a od 14.8.- 25.8.2023

Pokud budete nutně potřebovat  umístit Vaše dítě do jiné MŠ, termín přijímání přihlášek je 24. a 25.5. a to buď osobně, poštou, nebo vhozením do schránky DANÉ MŠ. V jiný termín nebude na přihlášky brán zřetel. Přihlášku najdete na stránkách školky. Krom přihlášky musíte dodat i kopii evidenčního listu a u dětí ze speciální třídy i kopii Doporučení SPC. Obojí získáte požádáním pí. učitelky ve své třídě. Děkuji za pochopení.

Lada Junková