MŠ Letná Důležité informace

Pojďme na zahradu, společná pracovní akce pro rodiče a děti

6. 4. 2023

Vážení rodiče, 

chtěla bych Vás informovat o tom, že naše mateřská škola, si požádala, v rámci výzvy č.5/2022 Státní fond životního prostředí, o dotaci na Revitalizaci přírodní zahrady včetně vybavení didaktickými prvky a pomůckami pro enviromentální vzdělávání.

V současné době máme již kladné rozhodnutí pana ministra. 🙂 

Prostor zahrady by se měl změnit tak, aby vznikl zábavný, poučný a inspirující prostor pro dlouhodobý kontakt dětí s přírodou. Cílem je vytvoření pozitivních vztahů dětí s přírodou, poskytnutí dostatečných podmínek k dosažení znalostí, dovedností a návyků k ochraně životního prostředí.  

Součástí projektu je i spolupráce a zapojení rodičů do prací spojených s úpravami. Tímto bych Vás chtěla požádat o pomoc. Spolupráce s rodiči bude probíhat ve čtvrtek, 20.4. od 16.00 hod. V případě nepříznivého počasí by byla akce posunuta.

Hlavně se nám jedná o pořezání živého plotu v místech, kde budou vyvýšené záhony a odstranění kořenového systému. Proto prosíme rodiče, kteří mají motorovou pilu. Byli bychom rádi, kdyby se našel rodič, který má k dispozici malý bagřík, kterým by odstranil kořeny. Uvítáme ale i pomocníky s hráběmi a zahradními nůžkami. 

Tato společná akce bude zdokumentována. Foto musí být poté přiloženo k čerpání dotace. 

 Prosím všechny, kteří se chtějí této akce zúčastnit, abyste se hlásili ve vašich třídách a i uvedli, které nářadí máte k dispozici. Nářadí mateřské školy je omezené. 

 Předem Vám děkuji a těším se, že se ve čtvrtek, s Vámi a Vašimi dětmi, uvidíme. 

 Pěkný den 

Lada Junková