MŠ Letná Důležité informace

Výstražná stávka

24. 11. 2023

Informace ohledně výstražné stávky, která byla vyhlášena na pondělí, 27.11.2023.

MŠ Letná a MŠ A. Dvořáka stávkovat nebude. V MŠ bude běžný provoz.

Stávku však v plné míře podporujeme. Souhlasíme s cíli stávky, tedy zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně
negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.
Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles
počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na
skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve
třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek.

Zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy.

Nepřipustit snížení platů nepedagogických pracovníků a ostatních
pedagogů v roce 2024.

Lada Junková